Vinci

Středisko křesťanské pomoci – azylový dům, Horní Počernice

Azylový dům v Horních Počernicích poskytuje pobytové a sociální služby na přechodnou dobu (maximálně jeden rok) osobám pečujícím o dítě (rodičovské páry, samoživitelé, prarodiče či jiní příbuzní, pěstouni), v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a podporuje jejich sociální začleňování. Služba je určena i ženám v pokročilém stádiu těhotenství (od 7. měsíce gravidity) připravujícím se na narození potomka.

Program je specifický tím, že usiluje o zachování celých rodin (matka, otec a děti) a obnovení jejich narušených funkcí. S rodinou se pracuje komplexně pomocí individuálního plánování, motivačních rozhovorů, aktivizačních a vzdělávacích činností, komunitního setkávání a také v rámci dětských aktivit.

Obecným cílem služby je sociální začlenění rodiny prostřednictvím poskytnutí zázemí pro stabilizaci rodiny v nepříznivé sociální situaci a podpory v jejím aktivním řešení s využitím vlastního potenciálu uživatelů. Služba si klade za cíl prohlubovat vlastní kompetence uživatelů v problémových oblastech jako je finanční plánování, zabezpečení následného bydlení, vedení domácnosti, návykové chování, jednání s úřady, pracovní uplatnění, sousedské soužití, zdravá životospráva apod. Velký důraz se klade na rozvoj odpovědného rodičovského chování.

Středisko křesťanské pomoci - Azylový dům, Horní Počernice

Nadační příspěvek: 60 000 Kč

Finanční dar ve výši 60 000 Kč byl použit na vybavení azylového domu nábytkem.

Kontaktní zaměstnanec Vinh VU PHU (SMP CZ, VINCI Construction) Zaměření projektu Přístup k bydlení Kontaktní údaje organizace Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, Praha 9 – Horní Počernice Email info@skphopo.cz Url www.skphopo.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.