Vinci

Zajíček na koni, Praha

Hlavním posláním organizace Zajíček na koni je pomocí prostor kavárny Café AdAstra, pomocí terapií jízdou na koni, integračních zimních a letních pobytů trvale zlepšovat duševní a fyzický stav hendikepovaných dětí a mladistvých a podporovat funkčnost rodiny klienta. Cílem je, aby se rodiče svým dětem věnovali a aby zdravé děti a i dospělí vnímali hendikepované osoby jako přirozenou součást společnosti.

Během jedenácti let fungování organizace se z klientů v dětském věku stali dospělí, kteří hledají uplatnění na trhu práce. Pracovních míst vhodných pro lidi s hendikepem je velmi málo, proto vznikla potřeba vytvoření místa, kde by se klienti mohli uplatnit. Otevřením kavárny došlo k vytvoření pracovních míst pro lidi s hendikepem a zároveň s tím vznikl příjemný prostor, kde se mohou lidé s hendikepem potkávat s těmi bez hendikepu, a vzájemně se tak lépe poznat.

Hlavní cílovou skupinou jsou mladiství, kteří již dosáhli věku plnoletosti. Jsou to jednak klienti Zajíčka na koni, kteří dokončili docházku ve školních zařízení a nebylo pro ně možné, nebo bylo obtížné zajistit vhodný pracovní či terapeutický program, který by byl zároveň integrační. Další cílovou skupinou jsou žáci ze spřátelených škol z Prahy 2 na praxi. Jsou to žáci s drobnými, často sociálními či psychickými problémy, kteří se obtížnější ucházejí o zaměstnání. Kavárna je samozřejmě dále otevřena všem zájemcům, občanům s hendikepem z řad široké veřejnosti.

Zajíček na koni, Praha

Nadační příspěvek: 55 000 Kč

Finanční dar ve výši 55 000 Kč byl použit na pořízení vitríny do kavárny.

Kontaktní zaměstnanec Monika PEŠOUTOVÁ (EUROVIA) Zaměření projektu Pracovní začlenění, začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Zajíček na koni, Doležalova 1045/20, 198 00 Praha 9 - Černý Most Email l.bejckova@zajiceknakoni.cz Url www.zajicekankoni.cz, www.cafeadastra.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.