Vinci

PRAK – sdružení pro prevenci kriminality, Praha

Dlouhodobá činnost a projekty občanského sdružení PRAK mají dvě cílové skupiny. Jednak to jsou žáci na školách převážně v Praze (cca 6 000 žáků z 36 škol ročně) a dále dospělí (učitelé, rodiče, výchovní poradci, propuštění vězni). Veškeré úsilí věnuje PRAK prevenci kriminality a sociálně patologických jevů. Zvláštní pozornost a péči věnuje skupině propuštěných vězňů, pomáhá jim se začleněním do společnosti, pomáhá hledat práci a bydlení. Mnohdy jsou propuštění vězni zapojeni do projektů PRAK jako lektoři na besedách se žáky škol.

PRAK – sdružení pro prevenci kriminality, Praha

Nadační příspěvek: 226 000 Kč

Příspěvěk poskytnutý v listopadu 2008 byl využit na provedení rekonstrukce a nutných stavebních úprav prostoru, který slouží jako nová kancelář sdružení PRAK pro zkvalitnění jeho služeb

Kontaktní zaměstnanec Magdalena HAVLÍKOVÁ (FCC) Zaměření projektu Žít společně, začlenění do společnosti Email prak-sdruzeni@seznam.cz, carbolova.eva@seznam.cz Url www.prak-prevence.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.