Vinci

Denní stacionář SANANIM, Praha

Občanské sdružení SANANIM patří k největším poskytovatelům služeb v oblasti prevence, léčby a resocializace drogově závislých. Denní stacionář o.s. SANANIM je pražské ambulantní psychoterapeutické centrum poskytující lidem ohroženým důsledky užívání především nealkoholových drog ambulantní služby, intenzivní stacionární program v délce tří měsíců a specifický program pro matky s dětmi. Léčba závislosti poskytuje klientům včasnou a přiměřenou, komplexní a dostatečně intenzivní léčbu vedoucí k trvalé změně životního stylu, k abstinenci a znovuzačlenění do společnosti. Úspěšnost léčby matek dosahuje až 70 procent, abstinují, řádně se starají o děti a žijí normálním životem.

Denní stacionář SANANIM, Praha

Nadační příspěvek: 280 000 Kč

Příspěvek poskytnutý v prosinci 2008 byl použit na výměnu podlahy cca 50 m2, dodání nového plynového kotle a výměnu radiátorů, kompletní rekonstrukci kuchyně pro klienty a opravu vstupních dveří a okolí vstupu.

Kontaktní zaměstnanec Soňa Prokešová (FCC) Zaměření projektu Žít společně, začlenění do společnosti Email stacionar@sananim.cz Url www.sananim.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.