Vinci

PONTON, Plzeň

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pixla nabízí dětem a mladým lidem smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí klubu v centru Plzně. Pracovníci dětem pomáhají se školou, s hledáním práce, bydlením a dalšími problémy, se kterými si mladí sami nevědí rady. Nízkoprahové zařízení Pixla pracuje s neorganizovanými dětmi a mládeží od počátku školní docházky do 20 let, které pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí z Plzně a blízkého okolí. Cílem klubu Pixla je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování dětí a mládeže a zvýšit jejich schopnost zvládat obtížné situace. Pomocí různých volnočasových aktivit posiluje také jejich sociální schopnosti a dovednosti. Připravené programy děti aktivizují k pravidelným zájmům a činnostem.

PONTON, Plzeň

Nadační příspěvek: 81 759 Kč

Finanční příspěvek poskytnutý v prosinci 2014 byl použit na stavební úpravy interiéru a následné vybavení hudebny Miro Suno.

Kontaktní zaměstnanec Zuzana PŘIBILOVÁ (PRŮMSTAV) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Email info@ponton.cz Url www.ponton.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.