Vinci

DOTYK II

Ranou péči pojímáme jako službu, která je proto, aby podporovala celkový vývoj dítěte především v jeho vlastním domácím prostředí a prostřednictvím činnosti rodiny. Je určena dětem s poruchami autistického spektra nebo kombinovaným postižením věku od 0 do 7 let a pro jejich rodiny, které o ně pečují, vychovávají je a připravují je do života.

DOTYK II, Brno

Nadační příspěvek: 90 000,00 Kč

auto

Kontaktní zaměstnanec Zdeněk Tvarůžek, PRŮMSTAV Zaměření projektu Pomoc k mobilitě Kontaktní údaje organizace Vídeňská 11/127 Brno Email info@dotyk2.cz Url https://dotyk2.cz/
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.