Vinci

Sociální družstvo Střecha, Praha

Bistro Střecha je sociální podnik, kde pracují lidé se zkušeností s bezdomovectvím, po výkonu trestu a v podmínce. Cílem je nejen zaměstnat co nejvíce lidí z těchto vyloučených skupin, které jsou znevýhodněny na pracovním trhu, ale také jim poskytnout důstojná pracovní místa a pomoct jim s řešením bydlení, dluhů, exekucí apod.

Po patnácti měsících od otevření sociálního podniku v něm pracuje sedm lidí z výše zmíněných cílových skupin. Několika z nich se podařilo najít stabilní či dočasné domovy, začít řešit jejich dluhy a exekuce, aby jim zůstal důstojný příjem při práci i přes exekutorské srážky. Jsou rovněž zapojováni do vedení podniku a každý/á má možnost po šesti měsících práce ve Střeše vstoupit do sociálního družstva Střecha, a stát se tak spolumajitelem/spolumajitelkou.

Cílem projektu je modernizace vybavení sociálního podniku bistro Střecha. Nové vybavení do kuchyně zefektivní, zjednoduší práci a sníží výdaje. Tím se získá prostor pro investice do dalšího rozvoje a vytvoří se nová pracovní místa pro lidi ze sociálně vyloučených skupin.

Sociální podnik Střecha, Praha

Nadační příspěvek: 74 398 Kč

Nadační příspěvek ve výši 74 398 Kč na modernizaci vybavení kuchyně bistra.

Kontaktní zaměstnanec Zdeněk LANGER a Světlana SVOBODA, EUROVIA CS Zaměření projektu Pracovní začlenění Kontaktní údaje organizace Milíčova 25, Praha 3 Email info@bistrostrecha.cz Url www.bistrostrecha.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.