Vinci

TRIANON, Český Těšín

Hlavní činností občanského sdružení TRIANON je integrace osob se zdravotním postižením a osob nad 50 let do společnosti a do pracovního procesu, edukace mládeže v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie, monitoring přístupnosti (bezbariérovosti) budov a také každoroční konání mezinárodní konference Bez Bariér – Bez Hranic. Další a důležitou činností občanského sdružení je výrobní program Separace pro recyklaci, kde dělníci se zdravotním postižením separují elektroodpad a jednodruhové plasty. Pro tuto činnost byla rekonstruována část prostorů jako chráněná dílna.

TRIANON, Český Těšín

Nadační příspěvek: 70 000 Kč

Finanční příspěvek poskytnutý v prosinci 2014 byl použit na rekonstrukci dalších prostor chráněné dílny.

Kontaktní zaměstnanec Tomáš PINTZKER (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Pracovní začlenění Email predseda@ostrianon.cz Url www.ostrianon.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.