Vinci

ERGOTEP, Proseč

ERGOTEP je družstvo invalidů, které v současné době zaměstnává 114 pracovníků se zdravotním postižením. Tímto se Ergotep stal významným zaměstnavatelem zdravotně postižených spoluobčanů v celém regionu. Pracovníci v administrativním centru mají perfektní pracovní prostředí při pracích na PC, kdy kontrolují různé bankovní doklady a provádějí operace při opravách. Další pracovní pozice jsou vytvářeny díky internetovým obchodům. Zde jsou zaměstnány též osoby různých postižení – od obchodní činnosti až po distribuční, manipulační práce, balení balíčků a skladovací práce. Několik pracovníků se věnuje IT technice, grafické výrobě, tvorbě www stránek. Dále nacházejí pracovníci uplatnění na různých pozicích obslužných a technických. Ergotep tak kombinuje vysoce kvalitní sociální přístup s velmi pestrou nabídkou chráněných pracovních pozic. To umožňuje stabilizaci pracovních míst a jistotu pro zdravotně postižené spoluobčany.

ERGOTEP, Proseč

Nadační příspěvek: 300 000 Kč

Finanční dar poskytnutý v prosinci 2009 byl použit na nákup vozu Citroen Berlingo, kterým se sváží a rozváží hendikepovaní pracovníci z dopravně neobslužných míst jejich bydliště a navíc se také posílí přeprava zásilek.

Kontaktní zaměstnanec Miroslav TRNKA (EUROVIA CS) Zaměření projektu Pracovní začlenění Email info@ergotep.cz Url www.ergotep.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.