Vinci

Kostka, Krásná Lípa

Klub Včelka poskytuje podporu dětem v předškolním věku, které vyrůstají v nepodnětném sociálně slabém prostředí a jejich rodinám.

Cílem projektu je zvýšit připravenost zejména romských dětí a dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí na úspěšné zahájení školní docházky v rámci předškolního Klubu Včelka, posílit jejich kognitivní dovednosti a jazykovou přípravu. Pomoci vyrovnat deficity dětí ze sociálně slabého prostředí, budovat jejich návyky a pobyt v kolektivu.

Kostka, Krásná Lípa

Nadační příspěvek: 60 000 Kč

Dar ve výši 60 000 Kč na vybavení Klubu Včelka.

Kontaktní zaměstnanec Lucie KULHAVÁ, SMP CZ / VINCI Construction a Kateřina POPOVIČOVÁ, EUROVIA CS Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Masarykova 1094/4, Krásná Lípa Email volfova@komunitnicentrum.com Url www.komunitnicentrum.com
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.