Vinci

TyfloCentrum, Ústí nad Labem

TyfloCentrum podporuje nevidomé osoby nebo osoby s těžkou ztrátou zraku v jejich integraci do společnosti. Poskytuje praktickou pomoc při řešení konkrétních problémů v každodenním životě, zejména při zvládání náročných nebo nestandardních situací. TyfloCentrum je jedinou organizací v Ústeckém kraji, která pro klienty zajišťuje osobní doprovody (tzv. průvodcovské a předčitatelské služby) a jednou ze dvou organizací, která poskytuje služby pro podporu soběstačnosti a samostatnosti (tzv. sociální rehabilitaci – především kurzy PC pro ovládání zvětšovacích a odečítacích programů). Také poskytujeme další doplňkové služby, včetně volnočasových aktivit.

Čtečka pro nevidomé podpořila záměr společnosti vytvořit multifunkční prostor, který bude sloužit jako klubovna, posluchárna, učebna a relaxační prostor zároveň. Jedná se o prostor o 30 m².

V nové klubovně bude prostor, kde bude PC vybavení pro práci s klienty. Zároveň bude tento prostor sloužit jako PC podpora a přístup k internetu se specifickým SW vybavením pro nevidomé. Bude zde k dispozici i čtečka knih pro nevidomé, která umí převádět běžný text do poslechu a CD přehrávač pro poslech hudby (CD přehrávač bude sloužit i při volnočasových aktivitách, józe a běhu na běžeckém pásu a jízdě na rotopedu). Klubovna bude využívána i pro setkávání nevidomých – tzv. čajovnu pro nevidomé. Také jsou zde plánovány specifické volnočasové aktivity pro nevidomé, tj. zvuková střelba, šachy a další hry pro nevidomé, jóga, sebeobrana, rotoped a běžecký pás a specifické hraní hry pro nevidomé – Quadro. Kromě uvedeného bude prostor sloužit i jako skladový prostor pro vybavení a pomůcky pro práci s nevidomými a šanony s dokumentací k naší práci.

Prostor je v plánu využít i pro setkání nevidomých s vidoucími, např. studenty zdravotních škol, demonstrovat vidoucím svět nevidomých. Okna v místnosti bude možné 100 % zastínit a udělat absolutní tmu. Díky tomu bude možné realizovat přednášky pro vidoucí a pomáhat jim pochopit svět nevidomých, i pomocí specifických pomůcek pro nevidomé.

TyfloCentrum, Ústí nad Labem

Nadační příspěvek: 83 300 Kč

Dar ve výši 83 300 byl použit na zakoupení čtečky pro nevidomé klienty a zaměstnance TyfloCentra.

Kontaktní zaměstnanec Michal POLEDNO (SMP CZ, VINCI Construction) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace TyfloCentrum, Hrnčířská 64/4, 400 01 Ústí nad Labem Email honzatkova@tyflocentrum.cz, basnikova@tyflocentrum.cz Url www.tyflocentrumusti.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.