Vinci

Green Doors, Praha

Hlavní činností Green Doors je poskytování pracovní a sociální rehabilitace mladým lidem se schizofrenií. Mezi hlavní projekty sdružení patří tři tréninkové projekty – dvě kavárny a jedna restaurace. Nejstarším projektem je tréninková kavárna Café Na půl cesty, druhou kavárnou je V. kolona v psychiatrické nemocnici v Bohnicích a nejmladším projektem je vegetariánská restaurace Mlsná kavka v Karlíně. Ve všech projektech jsou v rehabilitaci klienti, kteří se tak připravují na svůj návrat do běžného života (do práce, do školy…) a na opuštění léčebny. Tyto tři projekty jsou dále doplněny službami, jako je Přechodné a podporované zaměstnávání, Sociální poradna, Trénink kognitivních funkcí atd. Zároveň se Green Doors věnuje osvětovým projektům (např. Smysluplná káva či Čistá duše) a podpoře destigmatizace lidí s duševním onemocněním. Green Doors je činné i na poli kulturním, neboť ve všech projektech probíhají koncerty, výstavy atd.

V kavárně V. kolona je nedostatek prostoru pro terapeutickou práci s klienty, neboť jako terapeutická místnost slouží pouze maličká kancelář. V patře nad kanceláří dlouhá léta fungoval PC koutek, který je již v dnešní době lehce zastaralý a klienti ho už nepoužívají. Cílem je předělat tento prostor na další terapeutický prostor, který bude využíván ke schůzkám s klienty, rehabilitačním plánům atd. Zároveň je potřeba obměnit některý nábytek, který je v kavárně již řadu let a pomalu končí jeho funkceschopnost.

V. kolona je krásná netypická kavárna uprostřed psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Patro, které dlouhé roky sloužilo jako PC prostor pro klienty a pacienty PNB, se téměř nepoužíval. Cílem projektu bylo jeho přetvoření na terapeutický prostor, kterého je v kavárně nedostatek. Prostor slouží ke schůzkám s klienty.

Green Doors, Praha

Nadační příspěvek: 49 200 Kč

Dar ve výši 49 200 Kč na realizaci přestavby patra v V. koloně na terapeutickou místnost.

Kontaktní zaměstnanec Branislav HANES (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Pracovní začlenění Kontaktní údaje organizace Green Doors, Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4 Email fr@greendoors.cz Url www.greendoors.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.