Vinci

Dostupnost Tiché linky pro osoby se sluchovým postižením, které potřebují k bezbariérové komunikaci dva tlumočníky

Organizace od r. 2006 propojuje svět slyšících a neslyšících, působí v 10ti krajích ČR. Jejím posláním je integrace osob neslyšících, působí také osvětově. Tichá linka je služba založená na online tlumočení do znakového jazyka a online přepis mluvené řeči.
Cílem projektu je úprava aplikace Tichá linka pro klienty, kteří potřebují ještě dalšího tlumočníka.

Tichý svět, o. p. s.

Nadační příspěvek: 148 600,00 Kč

Dostupnost Tiché linky pro osoby se sluchovým postižením, které potřebují k bezbariérové komunikaci dva tlumočníky

Kontaktní zaměstnanec Tomáš Kolský, Jaroslav Kalina, Marcela Baďurová Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4 Url www.tichysvet.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.