Vinci

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta, Hradec Králové

Spolek Daneta se zaměřuje na děti, mládež, dospělé i seniory s kombinovanými vadami, kde nosnou vadou je porucha mentální a k ní se druží další tělesné, smyslové, komunikační a jiné vady, mnohočetné záchvaty či poruchy chování.

Spolek organizuje mimoškolní aktivity, aktivizační a zájmovou činnost zdravotně hendikepovaných, pomáhá při zajišťování rehabilitačních pobytů a při získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Pořádá přednášky, besedy, školení pro rodiče, pedagogické pracovníky i ostatní zájemce. Dále působí v oblasti protidrogové prevence, při ochraně před sexuálním zneužíváním a v oblasti prevence kriminality.

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta, Hradec Králové

Nadační příspěvek: 49 000 Kč

Finanční dar ve výši 49 000 Kč byl použit na pořízení šicího stroje pro rozvoj chráněné dílny.

Kontaktní zaměstnanec Ilona HAUCKOVÁ (KASTT, VINCI Energies) Zaměření projektu Pracovní začlenění Kontaktní údaje organizace Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených Daneta, Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové Email erika.jarkovska@daneta.cz Url www.daneta.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.