Vinci

MCU Koloseum, Liberec

MCU Koloseum poskytuje a zprostředkovává poradenské, charitativní, vzdělávací, kulturní, sportovní, rehabilitační a zdravotní pro osoby s omezenou mobilitou a osoby zdravotně hendikepované.
Poskytuje terénní sociálních služby lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního hendikepu, a rodinám s dětmi, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se zejména o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně, poskytnutí stravy, pomoc při zajištěné chodu domácnosti.

MCU Koloseum, Liberec

Nadační příspěvek: 60 000 Kč

60 000 Kč na pořízení nízkoteplotní trouby pro zajištění zvýšené poptávky po rozvážce jídel do domácností klientů s omezenou mobilitou.

Kontaktní zaměstnanec - Zaměření projektu Koronavirus Kontaktní údaje organizace Generála Svobody 83/47, 460 01 Liberec XIII - Nové Pavlovice Email matina.motshagen@zuniversium.cz Url www.universium.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.