Vinci

Portus, Slapy

Organizace Portus provozuje dvě budovy chráněného bydlení v obci Slapy pro devatenáct klientů s mentálním postižením, sociálně terapeutické dílny a sociální podnik na výrobu nakládaných pochutin v obci Davle, kde našlo pracovní uplatnění devět lidí s hendikepem.

Cílem projektu je zajistit obyvatelům chráněného bydlení Na Vyhlídce ve Slapech bezproblémový přístup a užívání jejich domova, vyřešit havarijní stav plotu kolem pozemku budovy.

Portus, Slapy

Nadační příspěvek: 29 000 Kč

Dar ve výši 29 000 Kč na rekonstrukci plotu chráněného bydlení.

Kontaktní zaměstnanec Jiří Dobiáš, PRŮMSTAV (VINCI Construction) Zaměření projektu Začlenění do společnost Kontaktní údaje organizace Uruguayská 5, 120 00 Praha 2 Email imy@portus.cz Url www.portus.cz, www.akcecihla.cz
© Nadace Vinci 2020
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.