Vinci

Portus, Slapy

Organizace Portus provozuje dvě budovy chráněného bydlení v obci Slapy pro devatenáct klientů s mentálním postižením, sociálně terapeutické dílny a sociální podnik na výrobu nakládaných pochutin v obci Davle, kde našlo pracovní uplatnění devět lidí s hendikepem.

Cílem projektu je zajistit obyvatelům chráněného bydlení Na Vyhlídce ve Slapech bezproblémový přístup a užívání jejich domova, vyřešit havarijní stav plotu kolem pozemku budovy.

Portus, Slapy

Nadační příspěvek: 29 000 Kč

Dar ve výši 29 000 Kč na rekonstrukci plotu chráněného bydlení.

Kontaktní zaměstnanec Jiří Dobiáš, PRŮMSTAV / VINCI Construction Zaměření projektu Začlenění do společnost Kontaktní údaje organizace Uruguayská 5, 120 00 Praha 2 Email imy@portus.cz Url www.portus.cz, www.akcecihla.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.