Vinci

Terapeutické centrum Modré dveře, Říčany

Osoby s duševním onemocněním a/nebo mentálním postižením se kvůli svému hendikepu ocitají v ohrožení sociálním vyloučením. Jejich hendikep je často omezuje v pohybu po okolí, pobytu mezi lidmi, kontaktu se sociálním prostředím. U osob, které mají potenciál být zaměstnány, jim jejich nemoc/postižení komplikuje zapojení na pracovní trh, ať už formou sníženého intelektu (u osob s mentálním postižením), nebo malými pracovními zkušenostmi z důvodu nestabilního zdravotního stavu (u osob s duševním onemocněním) nebo častým střídáním zaměstnání.

Cílem projektu je zkrácení doby potřebné k naplnění cíle klienta a jeho setrvání ve službách. Sekundárně projekt pomůže eliminovat riziko vzniku závislosti klientů na službách a díky snížení doby potřebnosti využívání služeb bude organizace moci podpořit více klientů než doposud.

Terapeutické centrum Modré dveře, Říčany

Nadační příspěvek: 30 000 Kč

Dar ve výši 30 000 Kč bude použit na vybavení místností, kde probíhají programy a zajištění pomůcek a materiálu pro navýšení poskytovaných služeb.

Kontaktní zaměstnanec Martin BEZDĚK, PRŮMSTAV / VINCI Construction Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace náměstí Smiřických 39, 281 63 Kostelec nad Černými lesy Email vykonny.reditel@modredvere.cz Url www.modredvere.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.