Vinci

Farní charita, Starý Knín

Farní charita Starý Knín je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji. Kromě sociálních služeb poskytuje také domácí zdravotní péči, věnuje se rodinám s dětmi. Nabízí volnočasové aktivity pro děti i mimo režim zákona o sociálních službách (např. provozování dětských skupin, realizace příměstských táborů atd.). Provozuje šicí dílnu, ve které zaměstnává ženy znevýhodněné na běžném trhu práce (věk, nízká kvalifikace, péče o závislého člena rodiny apod.).

Cílem projektu je adaptace schodiště v Domě nad vodou, a umožnit tak stávajícím klientům (především dětem a osobám se zdravotním hendikepem) bezpečné využívání všech služeb poskytovaných v domě. Díky odstranění této bariéry mobility naroste počet osob se zdravotním hendikepem, které služby v budoucnu využijí, a výrazně se zlepší bezpečnost užívání pro stávající klienty. Snahou je zapojení co největšího počtu klientů bez ohledu na jejich fyzické schopnosti do aktivit Domu nad vodou, a tím zabránit jejich sociálnímu/společenskému vyloučení.

Farní charita, Starý Knín

Nadační příspěvek: 90 000 Kč

Nadační dar ve výši 90 000 Kč na adaptaci schodiště v Domě nad vodou.

Kontaktní zaměstnanec Jiří DOBIÁŠ, PRŮMSTAV (VINCI Construction) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Farní charita Starý Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín Email reditel@socialnipece.cz Url www.socialnipece.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.