Vinci

YMCA, Praha

Občanský Klub pro děti a mládež Ymkárium funguje na Jižním Městě v Praze 11 od roku 2000 a jeho služby využívají děti a mládež od 6 do 26 let. Jedná se o mladé lidi, kteří vyrůstají v prostoru velkého, anonymního sídliště a jsou konfrontováni s prvními obtížemi, jako je chození za školu, problémy s učením, měkké či tvrdé drogy, alkohol, první zkušenosti s kriminalitou, šikana, nedostatek peněz, rozvrácená nebo neúplná rodina. Klub nabízí sociální a volnočasové služby jako informační servis, poradenství, situační intervence, krizová intervence, doučování, doprovod do zařízení návazné péče a dále pořádá sportovní a kulturní programy.

YMCA, Praha

Nadační příspěvek: 100 000 Kč

Finanční dar poskytnutý v květnu 2010 byl použit na nezbytné stavební úpravy, které bylo třeba udělat v nových prostorách klubu.

Kontaktní zaměstnanec Lucie NEJEDLÁ (SMP CZ, VINCI Construction) Zaměření projektu Žít společně Email praha@ymca.cz Url www.praha.ymca.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.