Vinci

Elpida, Praha

Centrum Elpida je vzdělávací a kulturní centrum moderního typu, které nabízí registrované sociální služby a dále počítačové, jazykové a fotografické kurzy, přednášky, poradny, tréninky paměti a pohybové aktivity lidem 55+. Centrum Elpida ročně pravidelně navštěvuje přes 2 tisíce seniorů z celé Prahy.

Elpida

Nadační příspěvek: 43 000 Kč

Finanční dar poskytnutý v prosinci 2012 byl použit na provedení části stavebních úprav u vstupu do Centra Elpida.

Kontaktní zaměstnanec Přemysl NEUMAJER (SMP CZ, VINCI Construction) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Email brona.hilliova@elpida.cz Url www.elpida.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.