Vinci

Adventor, Praha

Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro osoby na spektru autismu.
Jedná se například o muzikoterapie, kurzy výtvarné, vzdělávací, herectví a improvizace, terénní podporu, individuální psychoterapie.

Adventor, Praha

Nadační příspěvek: 24 785 Kč

Dar ve výši 24 785 Kč na pořízení 2 notebooků pro pracovníky organizace.

Kontaktní zaměstnanec - Zaměření projektu Koronavirus Kontaktní údaje organizace Vondroušova 1197/53, 163 00 Praha 6 Email adventor@adventor.org Url www.adventor.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.