Vinci

Bateau, Ústí nad Labem

Posláním spolku je podílet se svojí činností na zajištění komplexní nabídky služeb zaměřených na pomoc rodinám, včetně rodin pěstounských. Základním účelem spolku je optimalizovat vývoj dítěte nejen v rodině nacházející se v krizi, ale i v náhradní rodinné péči a s tím související překonání bariéry plynoucí z minulosti dítěte, jeho individuálních vloh, hendikepujících vnitřních podmínek a případných rozdílných sociokulturních norem biologické rodiny. Současně poskytnout zázemí a podporu dětem, rodičům a pěstounům, zmírňovat frustraci z náročných výchovných situací, harmonizovat vztahy mezi členy rodiny i stav jednotlivých členů.

Bateau, Ústí nad Labem

Nadační příspěvek: 30 000 Kč

Finanční příspěvek poskytnutý v červnu 2015 byl použit na stavební úpravy terapeutické místnosti.

Kontaktní zaměstnanec Rafael MORENO (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Bateau, Masarykova 1165/148, 400 01 Ústí nad Labem Email bateau.ul@gmail.com Url www.bateau.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.