Vinci

Slepíši, Tasov

Občanské sdružení Slepíši je příspěvková organizace, která podporuje aktivity nevidících lidí a nabízí jim možnosti pracovního uplatnění. Cílem sdružení je umožnit těmto lidem vyučit se řemeslu a uplatnit své schopnosti ve společnosti.
Tato společnost byla založena v roce 1995 Štěpánem Axmanem. Od roku 2000 toto sdružení provozuje Mezinárodní centrum ATM (Axmanova technika modelování), které je jediným zařízením svého druhu na světě a které provozují manželé Axmanovi. ATM technika je řemeslná technika založená na hmatovém modelování a byla vyvinutá právě pro nevidící. Je patentově chráněná z důvodu jejího zachování právě pro lidi se zdravotním postižením.

Slepíši, Tasov

Nadační příspěvek: 95 000 Kč

Finanční dar poskytnutý v prosinci 2010 byl použit na výměnu oken v prostorách, kde jsou klienti-studenti ubytováni.

Kontaktní zaměstnanec Ilona KALOVÁ (EUROVIA CS) a Klára HÁJKOVÁ (EUROVIA CS) Zaměření projektu Pracovní začlenění Email t.axman@volny.cz Url www.slepisi.eu
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.