Vinci

Centrum pro dětský sluch Tamtam, Praha

Centrum pro dětský sluch Tamtam je obecně prospěšná společnost s celorepublikovou působností. V současné době Tamtam nabízí jako jediná organizace v České republice komplex vzájemně navazujících sociálních služeb plně pokrývající potřeby dětí a dospělých se sluchovým hendikepem a jejich rodin. Kromě poskytování sociálních služeb a dalších aktivit hájí zájmy a práva rodin s dětmi se sluchovým hendikepem. Ročně služeb využije cca 400 až 500 rodin.

Cílem projektu je rozšíření nabídky funkčního vyšetření sluchu na všechny klienty Centra Tamtam a dále i na ostatní rodiny, které nejsou klienty Centra Tamtam, ale mají o vyšetření z nejrůznějších důvodů zájem.

Funkční vyšetření sluchu je jedním ze základních vodítek pro stanovení metod práce s dítětem se sluchovým hendikepem tak, aby se maximalizovala šance hendikepovaného na budoucí úspěšnou integraci do společnosti. Slouží však i pro foniatry jako vodítko, zda je kompenzační pomůcka (sluchadlo) zvolena a nastavena správně.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, Praha

Nadační příspěvek: 40 000 Kč

Finanční dar ve výši 40 000 Kč byl použit na vybavení místnosti pro vyšetření sluchu.

Kontaktní zaměstnanec Petr ŠVANDA (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Centrum pro dětský sluch Tamtam, Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 Email reditelka@detskysluch.cz Url www.detskysluch.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.