Vinci

Sluneční domov, Praha

Sluneční domov poskytuje komplexní sociální služby týdenního stacionáře mladistvým s autismem, autistickým spektrem poruch, popřípadě jiným těžkým postižením. Je velmi složité a pracné integrovat člověka s autismem do běžné společnosti. Záměrem Slunečního domova je pomoci těmto lidem, aby se lépe orientovali v běžném životě a mohli se do něj lépe zapojit. Děje se tak rozvojem rozumových dovedností v strukturovaném prostředí, nácviky pracovních dovedností a pracovní terapie a dalších aktivit v dílnách i reálném pracovním prostředí.

Sluneční domov, Praha

Nadační příspěvek: 593 912 Kč

Příspěvěk poskytnutý v listopadu 2008 byl použit na nákup nového automobilu Renault-Trafic Passenger pro zajištění dopravy klientů Slunečního domova na externí pracoviště a místa praktické výuky.

Kontaktní zaměstnanec Ivo KOHLER (SMP CZ, VINCI Construction) Zaměření projektu Pracovní začlenění Email slunecni.domov@iol.cz Url www.spmpcr.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.