Vinci

Linka bezpečí, Praha

Linka bezpečí je sociální služba telefonické krizové pomoci pro děti a mládež v obtížných životních situacích. Jako jediná služba tohoto druhu v ČR funguje nepřetržitě již 20 let a je dostupná zdarma, nepřetržitě a je možné ji využívat i anonymně, kdy volající nemusí sdělovat žádné osobní údaje. Funguje na harmonizovaném evropském čísle 116 111. Jedná se o službu preventivní a s nízkým prahem dostupnosti. Je možné zavolat ze všech mobilních sítí, pevných telefonů a veřejných telefonních automatů a to i bez kreditu. Linka bezpečí pomáhá dětem a mladistvým do 26 let v obtížných a krizových životních situacích, které mohou ohrožovat zdraví, vývoj nebo i život.

Linka bezpečí, Praha

Nadační příspěvek: 52 000 Kč

Finanční příspěvek poskytnutý v červnu 2014 byl použit na nákup datového úložiště, záložního zdroje a instalační materiál.

Kontaktní zaměstnanec Tomáš BENDA (VINCI ENERGIES CZ) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Email pomoc@linkabezpeci.cz Url www.linkabezpeci.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.