Vinci

Ruka pro život, Praha

Organizace Ruka pro život provozuje denní stacionáře a domov pro osoby se zdravotním hendikepem.

Ruka pro život, Praha

Nadační příspěvek: 56 886 Kč

Dar ve výši 56 886 Kč na vybavení šaten klientů a zřízení kuchyňského ostrůvku.

Kontaktní zaměstnanec - Zaměření projektu Koronavirus Kontaktní údaje organizace Rajmonova 1199/4, 182 00 Praha 8 Email jitka.tauchmannova@rukaprozivot.cz Url www.rukaprozivot.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.