Vinci

Život bez bariér, Nová Paka

Občanské sdružení Život bez bariér v Nové Pace pomáhá lidem s nejrůznějšími druhy zdravotního postižení. Sdružení vzniklo v roce 2004 a od roku 2005 provozuje chráněnou dílnu, kde zaměstnává zdravotně postižené spoluobčany a pomáhá jim k návratu do společnosti. Hlavním cílem předkládaného projektu je umožnit osobě s těžkým zdravotním postižením, panu Fučíkovi, aby využila a plně rozvinula svůj potenciál a zařadila se zpět do pracovního procesu. Sekundárním cílem projektu je podpora dalšího rozvoje občanského sdružení Život bez bariér.

Život bez bariér, Nová Paka

Nadační příspěvek: 100 000 Kč

Finanční dar poskytnutý v prosinci 2012 byl použit na umoření části pořizovací ceny nakladače.

Kontaktní zaměstnanec Jan HORÁK (KASTT Česká republika, VINCI Energies) Zaměření projektu Pracovní začlenění Email info@zbb.cz Url www.zbb.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.