Vinci

Tyfloservis, Praha

Tyfloservis je neziskovou organizací s celostátní působností, která již přes 20 let poskytuje rehabilitační a edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým handicapem.

Hlavním cílem poskytovaných služeb je zvýšení schopnosti nevidomých a těžce slabozrakých lidí žít v co nejvyšší možné míře samostatným a nezávislým životem (snížení závislosti na pomoci svých blízkých, podpoře obcí a státu včetně snížení nutnosti umístění těžce zrakově handicapovaného člověka do ústavů sociální péče). Získané informace a praktické dovednosti pomáhají lidem s těžkým zrakovým handicapem zapojit se do běžného života ve společnosti a mohou být základem pro rozvoj dalších schopností potřebných k jejich pracovnímu uplatnění.

Tyfloservis, Praha

Nadační příspěvek: 230 000 Kč

Příspěvek poskytnutý v červenci 2012 byl použit na nákup osobního automobilu.

Kontaktní zaměstnanec Vladimír DRAHOKOUPIL (EUROVIA CS) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Email centrum@tyfloservis.cz Url www.tyfloservis.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.