Vinci

Zajíček na koni, Praha

Organizace Zajíček na koni provozuje kavárnu Café AdAstra, která je zároveň i pracovištěm pro osoby s mentálním hendikepem. Ti pracují v kuchyni, za barem a obsluhují. Mezi nimi jsou klienti organizace Zajíček na koni a žáci spolupracujících speciálních škol.

Zajíček na koni, Praha

Nadační příspěvek: 69 978 Kč

69 978 Kč na pořízení nové trouby včetně příslušenství, které umožní pokračovat v provozu kavárny a překonat těžkosti z doby uzavření.

Kontaktní zaměstnanec - Zaměření projektu Koronavirus Kontaktní údaje organizace Podskalská 8, 128 00 Praha 2 Url www.zajiceknakoni.cz, www.cafeadastra.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.