Vinci

SALET, Praha

Posláním občanského sdružení SALET je poskytovat lidem se zdravotním  postižením takovou podporu, aby mohli pracovat, vzdělávat se a žít v běžném prostředí mezi svými vrstevníky.
V současné době provozuje občanské sdružení čtyři chráněné pracovní dílny včetně jedné prodejny. Z toho dvě dílny jsou umístěny na Jesenicku. V Javorníku mají knihařskou dílnu, v Jeseníku textilní dílnu. V Praze je v provozu textilní i knihařská dílna včetně tréninkové prodejny Emánek.

SALET, Praha

Nadační příspěvek: 235 000 Kč

Finanční příspěvek poskytnutý v prosinci 2010 byl použit na koupi automobilu pro zajištění přepravy osob se zdravotním hendikepem včetně zajištění provozu chráněných pracovních dílen.

Kontaktní zaměstnanec Zdeněk BURDA (SMP CZ) Email salet@atlas.cz Url www.salet.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.