Vinci

Spolek Jonáš, Hlučín

Jonášův spolek poskytuje pomoc dětem, mládeži a dospělým s autismem a snaží se zajistit všestrannou pomoc i jejich pečujícím osobám.

Cílem projektu je inkluzivní podpora osob se zdravotním hendikepem a v tíživé socioekonomické situaci do majoritní společnosti.

Spolek Jonáš, Hlučín

Nadační příspěvek: 50 860 Kč

50 860 Kč na pořízení kávovar a sedacích vaků do kavárny.

Kontaktní zaměstnanec Jiří GUŘAN, EUROVIA CS Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace (Francouzsky) Jaroslava Seiferta 1327/9, 748 021 Hlučín Email info@spolekjonas.cz Url www.spolekjonas.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.