Vinci

V růžovém sadu, Ořechov u Brna

Občanské sdružení V růžovém sadu je sociálně terapeutickou dílnou, ve které pracují lidé s mentálním handicapem. Některým svým uživatelům poskytuje zaměstnání s pracovní smlouvou. Originální výrobní program, který vznikl úpravou tradičních technologií a tvorbou nových, vzniká od počátku ve spolupráci s lidmi s mentálním handicapem a celý proces je jimi ovlivněn natolik, že bez nich by tyto postupy a výrobky nikdy nevznikly. Podobně jako výtvarný projev dítěte nebo člověka s handicapem je originální a nenapodobitelný, tak zde vzniká originální řemeslný postup a kvalitativně nový výrobek.

V růžovém sadu, Ořechov u Brna

Nadační příspěvek: 172 000 Kč

Finační příspěvek poskytnutý v květnu 2010 byl použit na provedení bezbariérového vstupu do prostoru terapeutické dílny.

Kontaktní zaměstnanec Ilona KALOVÁ (EUROVIA CS) Zaměření projektu Pracovní začlenění Email vladimir.prochazka@centrum.cz Url www.vruzovemsadu.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.