Vinci

ÚTOČIŠTĚ, Sokolov

Občanské sdružení ÚTOČIŠTĚ se ve stávajícím azylovém domě v Oloví stará o mladé lidi opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby, osoby bez rodinného a sociálního zázemí, které hledají možnost a šanci začít znovu. Mohou bydlet v azylovém domě a zároveň se aktivně podílet na změně ve svém vlastním životě. Mohou se naučit základním pracovním návykům a dovednostem. Klienti jsou motivováni k absolvování rekvalifikačních kurzů, ke studiu na škole, získání řidičského oprávnění atd. a jsou tedy připravováni na samostatný a smysluplný život ve společnosti. ÚTOČIŠTĚ, o.s. zahájilo před časem rekonstrukci nového Střediska na farmě v Liboci, kde vzniká chráněná terapeutická dílna (truhlářská dílna, kovo dílna a keramická dílna) a také ubytovací prostory s kapacitou 15-18 lůžek.

ÚTOČIŠTĚ, Sokolov

Nadační příspěvek: 230 000 Kč

Finanční dar poskytnutý v prosinci 2009 byl použit na dokončení rekonstrukce chráněné terapeutické dílny a jejího sociálního zařízení ve Středisku na farmě v Liboci. Finanční prostředky byly využity na rekonstrukci elektro instalace, rekonstrukce toalet a sprch.

Kontaktní zaměstnanec Karel ŠILHAN (SMP CZ, VINCI Construction) Zaměření projektu Žít společně Email arma@utociste.cz Url www.utociste.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.