Vinci

Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům, Jaroměř

Středisko Milíčův dům zajišťuje poskytování sociálních služeb prostřednictvím nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V rámci nízkoprahového zařízení poskytuje mimoškolní vzdělávání, tj. doučování a dále nabízí školám v okolí programy zaměřené na primární prevenci rizikových projevů chování. Projekt „Spolu to zvládneme“ se zaměřuje na podporu vzdělávání dětí ve věku od 3 do 15 let pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí žijících v Jaroměři a okolí. Projektové aktivity přispívají ke zlepšení rovných příležitostí těchto dětí prostřednictvím předškolních, mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivit. Zároveň projekt podporuje rodiče v rozvoji rodičovských kompetencí, vede ke zvýšení zájmu o vzdělávání jejich dětí a tím tak posiluje budoucnost zapojených dětí.

Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům, Jaroměř

Nadační příspěvek: 65 000 Kč

Finanční příspěvek poskytnutý v prosinci 2014 byl použit na nákup nábytku, osobního počítače a dalšího drobného vybavení.

Kontaktní zaměstnanec Marie ŠTĚTINOVÁ (PRŮMSTAV, VINCI Construction) a Jan HORÁK (KASTT Česká republika, VINCI Energies) Zaměření projektu Výchova k občanství Email milicuv.dum@diakonie.cz Url www.milicuvdum.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.