Vinci

Naděje, Litomyšl

Naděje poskytuje zázemí, poradenství, sociálně terapeutické programy a volnočasové aktivity dětem a mládeži, které nemají nebo neměly dobré rodinné zázemí, jsou z rozvrácených rodin, zažily šikanu, jsou intelektuálně slabší a obtížně se adaptují v běžných kroužcích nebo jiných zájmových aktivitách, a hrozí jim tak vyčlenění, vyloučení ze skupin svých vrstevníků, ze společnosti.

Cílem projektu je oprava hromosvodní soustavy na Domu NADĚJE v Litomyšli.

Naděje, Litomyšl

Nadační příspěvek: 40 000 Kč

Dar ve výši 40 000 Kč na rekonstrukci hromosvodní soustavy Domu Naděje v Litomyšli.

Kontaktní zaměstnanec Martin HEBELKA, SMP CZ / VINCI Construction Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace K Brance 11/19e, 150 00 Praha 5 Email nadeje@nadeje.cz Url www.nadeje.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.