Vinci

Obnova a rozšíření IT vybavení

ParaCentrum Fénix nabízí lidem po poranění míchy a jejich blízkým komplexní zdravotní a sociální služby, aby v rámci svého handicapu byli, co nejvíce soběstační a dokázali se aktivně zapojit do běžného života.
Cílem projektu je obnova a rozšíření IT vybavení pro zvýšení mobility, a šíření osvěty o prevenci úrazu míchy.

ParaCENTRUM Fenix, z.s.

Nadační příspěvek: 31 440 Kč

Obnova a rozšíření IT vybavení

Kontaktní zaměstnanec Marek Strečko, Jana Horníčková Zaměření projektu Pomoc k mobilitě Kontaktní údaje organizace Polní 780/92, Štýřice, 639 00 Brno Url www.pcfenix.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.