Vinci

Diecézní charita, Brno

Diecézní charita Brno je nezisková organizace, která poskytuje sociální a zdravotní služby a humanitární pomoc. Předkládaný projekt je zaměřen na řešení nežádoucí situace u osob, které jsou dlouhodobě nezaměstnané a ohrožené sociálním vyloučením, ať již z důvodu nízkého vzdělání, sociálních a zdravotních problémů či nedostatečné praxe. Prostřednictvím vzdělávacích aktivit dojde ke zvýšení kvalifikace uživatelů v oboru informačních technologií, k rozvoji komunikačních a sociálních dovedností. Projekt usiluje o vyrovnání počátečních handicapů, kterým čelí lidé dlouhodobě nezaměstnaní při vstupu na trh práce.

Diecézní charita, Brno

Nadační příspěvek: 150 000 Kč

Finanční příspěvek poskytnutý v červenci 2013 byl použit na rekonstrukci školící místnosti a její vybavení.

Kontaktní zaměstnanec Karel UHLÍŘ (SMP CZ, VINCI Construction) Zaměření projektu Pracovní začlenění Email dchb@charita.cz Url www.dchb.charita.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.