Vinci

Jako doma, Praha

Obecně prospěšná společnost Jako doma – Homelike prostřednictvím emancipace žen v sociální tísni usiluje o ukončení bezdomovectví a odstranění sociálních a genderových nerovností. Upozorňuje na genderový rozměr bezdomovectví a poskytuje podporu ženám bez domova. Základním principy organizace jsou partnerství, posílení (empowerment), genderová citlivost a bezpečné prostředí. Ženy bez domova spolupracují na projektech organizace Jako doma, jejich hlas není opomíjen, v kolektivu nacházejí prostředí bezpečí a důvěry.

Jako doma, Praha

Nadační příspěvek: 101 850 Kč

Dar poskytnutný v červnu 2016 byl použit na vybudování veganského bistra, ve kterém budou pracovat ženy bez domova.

Kontaktní zaměstnanec Zuzana PŘIBILOVÁ (SMP CZ, VINCI Construction), Kateřina TREMLOVÁ (EUROVIA) Zaměření projektu Pracovní začlenění Kontaktní údaje organizace Jako doma – Homelike, Holečkova 959/63, 150 00 Praha 5 Email info@jakodoma.org Url www.jakodoma.org
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.