Vinci

RASKIN, Čechtice

Činnost a projekty občanského sdružení RASKIN se zaměřují na rozvíjení a obohacování života na venkově, na zlepšení jeho kvality, způsobů bydlení, zavádění kulturních programů. Projekty jsou věnovány všem obyvatelům venkova ve Středočeském kraji bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, preferují uznávání rovných příležitostí, jejich zařazení se dá definovat jako „venkovský prostor“. Tento současný projekt je věnován trvale udržitelnému stavění a bydlení na venkově.

RASKIN, Čechtice

Nadační příspěvek: 218 003 Kč

Příspěvek poskytnutý v červenci 2008 byl použit na nákup přívěsu na přepravu technického vybavení, barevnou tiskárnu s kopírkou, partystan a další vybavení na zajištění pořádaných akcí pro venkov

Kontaktní zaměstnanec Alena LUKÁŠOVÁ (FCC) Email sdruzeni@raskin.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.