Vinci

Sdružení pro integraci mentálně postižených

Činnost občanského Sdružení pro integraci lidí s mentálním postižením probíhá hlavně prostřednictvím pracovní činnosti, podpory v přístupu na otevřený trh práce, proškolení a vzdělávání této cílové skupiny a celkového sociálního poradenství pro další životní situace (bydlení, společenské styky, jednání s úřady aj.). To bylo také důvodem zřízení provozu SIMPatické kavárny a tím vytvoření komunitního místa, kde se klientům-pracovníkům dostane jak informací, tak vzdělání a možnosti učit sebe nebo se od někoho učit.

Sdružení pro integraci mentálně postižených

Nadační příspěvek: 200 000 Kč

Finační dar poskytnutý v prosinci 2009 byl využit na koupi automobilu určeného k přepravě klientů se zdravotním postižením na tréninková pracoviště, tzn. zajištění propojení SIMPatické kavárny se Střediskem pracovních dovedností Workroom.

Kontaktní zaměstnanec Jarmila SKOČDOPOLOVÁ (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Pracovní začlenění Email simp@simp.cz Url www.simp.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.