Vinci

Romodrom, Praha

Romodrom realizuje 4 hlavní programy (pro děti a mládež, programy v sociálně vyloučených lokalitách, vězeňské programy, programy pro rodiny s dětmi), sociální poradenství a další fakultativní činnosti, jako je realizace projektu Centrum pro podporu rodičovských kompetencí. Příjemci tohoto projektu jsou děti (věkové rozhraní osob 3–10 let), které pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Děti nenavštěvují mateřskou školku a při přechodu na základní školu se potýkají s problémy, které jejich vrstevníci z běžného prostředí nemají (základní hygienické návyky, počítání, písmenka, barvy apod.).

Romodrom, Praha

Nadační příspěvek: 25 686 Kč

Příspěvek poskytnutý v listopadu 2015 byl použit na pořízení didaktických pomůcek a volnočasového vybavení, určených pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Za jejich využití mohou být lépe realizovány aktivity, které umožní předškolním dětem zvládnout přípravu na přechod do základní školy a smysluplně trávit jejich volný čas.

Kontaktní zaměstnanec Petr ZLÁMAL (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Sociální začlenění Kontaktní údaje organizace Romodrom, Rybná 716/24, 110 00 Praha 1-Staré Město Email fundraising@romodrom.cz Url www.romodrom.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.