Vinci

Rodeza, Havířov

Rodeza je pověřený orgán sociálně-právní ochrany dětí v rámci působnosti Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Poskytuje pomoc a podporu rodičům a dětem v náhradní rodinné péči, uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče, realizuje dohled nad výkonem pěstounské péče a vzdělávání pro osoby pečující, odborné rodinné a sociální poradenství, asistovaná setkání s rodičem či jinou osobou, programy primární prevence, integrace dítěte do školského prostředí, doučování, profesionální hlídání dětí v rámci respitní péče, kariérové poradenství dětem a náhradním rodičům.

Cílem projektu je vybudování moderního edukačního střediska pro osoby pečující/osoby v evidenci a děti z náhradních rodin.

Rodeza, Havířov

Nadační příspěvek: 80 000 Kč

Dar ve výši 80 000 Kč bude použit na vybudování edukačního střediska pro osoby pečující /osoby v evidenci a děti z náhradní rodinné péče.

Kontaktní zaměstnanec Oto ZWETTLER, ARKO TECHNOLOGY (VINCI Construction) Zaměření projektu Začlenění do společnosti/Vzdělávání a kvalifikace Kontaktní údaje organizace Rodeza, Generála Svobody 280/24, 736 01 Havířov-Šumbark Email rodeza@seznam.cz Url www.rodeza.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.