Vinci

SRAZ – Společně za radostí a zdravím, Praha

Sraz nabízí služby a programy s využitím terapeutické a výukové farmy především v oblasti zooterapie, vzdělávání a osvěty, volnočasových aktivit. Významná část programů Sdružení SRAZ je určena lidem s postižením. V rámci nich jsou zajišťovány lekce hiporehabilitace, do které spadá hipoterapie a aktivity s využitím koní. Pro klienty jsou v rámci školního roku připravovány pravidelné lekce hiporehabilitace a intenzivní hiporehabilitační pobyt v období letních prázdnin. Sraz zajišťuje provoz terapeutické farmy s původními českými plemeny hospodářských zvířat, na které probíhají aktivity pro klienty, praxe studentů ZU obor zoorehabilitace, vzdělávací programy a zooterapie.
Sdružení SRAZ se dále věnuje přípravě a realizaci environmentálních výukových programů, odborných seminářů, zájmových kroužků pro děti a mládež, osvětových akcí pro veřejnost, prázdninových pobytů pro rodiče a děti aj.

Cílem projektu bylo zajištění kvalitních služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním formou hiporehabilitace. Jedná se o postavení nové rampy a obnovu dřevěné ohrady pro lekce hipoterapie, výcvik koní a jejich relaxaci.

SRAZ – Společně za radostí a zdravím, Praha

Nadační příspěvek: 80 000 Kč

Dar ve výši 100 000 Kč byl použit na zkvalitnění zázemí pro hiporehabilitaci.

Kontaktní zaměstnanec Jitka MEJZROVÁ, Jan SPIRAL, SMP CZ (VINCI Construction) Zaměření projektu Pomoc k mobilitě Kontaktní údaje organizace SRAZ, Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 Email hiporehabilitace@toulcuvdvur.cz Url http://www.toulcuvdvur.cz/o-nas/organizace/sdruzeni-sraz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.