Vinci

Centrum sociálních služeb, Uničov

Posláním azylového domu pro muže a ženy je poskytnout podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a to na dobu nezbytně nutnou. Individuálním přístupem podporovat klienty, aby vlastními silami dokázali řešit svou sociální situaci a byli schopni začlenit se do společnosti.
Cílem služby je podporovat klienty při hledání bydlení, poskytovat sociální službu na nezbytně nutnou dobu, pomoc při řešení nepříznivé sociální situace (sociální dávky, vyřízení dokladů, splácení dluhů, zaměstnávání, bydlení), podporovat rozvoj schopností a dovedností klientů, vedení k samostatnosti při řešení osobních záležitostí.
Cílovou skupinou jsou zejména osoby bez přístřeší, osoby starší 18 let s trvalým pobytem v Uničově a jeho mikroregionu.

Cílem projektu je začlenit klienty i klientky azylového domu pro muže a ženy do pracovních činností a obnovení běžných návyků.

Centrum sociálních služeb, Uničov

Nadační příspěvek: 69 000 Kč

Nadaní příspěvek ve výši 69 000 Kč na vybavení azylového domu nábytkem a kuchyňským náčiním.

Kontaktní zaměstnanec Michal ZEDNÍČEK, VARS BRNO (VINCI Energies) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Centrum sociálních služeb, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov Email jkocurkova@unicov.cz Url www.cssunicov.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.