Vinci

PROSTOR PRO, Hradec Králové

PROSTOR PRO se zaměřuje na preventivní a nízkoprahové aktivity pro znevýhodněné děti a mládež v Hradci Králové a okolí. Provozuje registrovanou sociální službu KLÍDEK, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. V tomto projektu organizace pracuje s cílovou skupinou znevýhodněných dětí a mládež ve věku 10-22 let. Jedná se o děti a dospívající, kteří se nacházejí v obtížných životních situacích, mají potíže v osobních vztazích, mohou se dostávat do konfliktu se svým okolím, mají problémy s běžným bezpečným trávením volného času. Často nechtějí nebo nemají možnost své problémy řešit s rodiči nebo institucionální formou, případně o jiných možnostech neví. Vyrůstají v lokalitách s omezenou možností vhodného trávení volného času a s obtížnou přístupností preventivních nízkoprahových (tzn. bezplatných a dostupných všem) služeb zajišťujících včasnou pomoc a podporu.

Cílem projektu je pomoc a podpora znevýhodněným dětem a mládeži ve 3 lokalitách Královehradeckého kraje, kde nejsou dostupné služby v oblasti prevence a zajištění vhodného aktivního trávení volného času. To znamená být mobilní a flexibilní při práci s ohroženými dětmi a mládeží: dojet za nimi dle potřeby přímo do malé obce a uplatnit tam zkušenosti z dosavadní práce v Hradci Králové. Cílem je pomoci obcím se složitým zajišťováním prevence proti nežádoucímu chování „náctiletých“. Cílem je zlepšení sociálních služeb v regionu, což v důsledku znamená podstatný příspěvek ke zkvalitnění podmínek života v obcích a vztahů v jejich komunitách.

PROSTOR PRO, Hradec Králové

Nadační příspěvek: Pořízení automobilu

Nadační dar ve výši 150 000 Kč na pořízení automobilu.

Kontaktní zaměstnanec Zbyněk ŠKODA, SMP CZ (VINCI Construction) Zaměření projektu Mládež a občanství Kontaktní údaje organizace PROSTOR PRO, Čajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové Email ferto@prostorpro.cz Url www.prostorpro.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.