Vinci

Společnost pro ranou péči, Olomouc

Raná péče je terénní služba, doplněná případně o ambulantní formu, která je poskytována v místě bydliště dítěte a rodičů. Služba je určena dětem ve věku do 7 let se zdravotním hendikepem, nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu a je zaměřena na podporu rodiny a vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Společnost pro ranou péči, Olomouc

Nadační příspěvek: 44 970 Kč

Dar ve výši 44 970 Kč na pořízení notebooků pro poradkyně a psycholožku, které jim umožní být ve spojení s rodinami také distanční formou.

Kontaktní zaměstnanec - Zaměření projektu Koronavirus Kontaktní údaje organizace Střední Novosadská 356/52, 779 00 Olomouc Email olomouc2@ranapece.cz Url www.ranapece.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.