Vinci

Využití dešťové vody a topení v domě chráněného bydlení Pekárna

Organizace pečuje a pomáhá osobám s mentálním, případně kombinovaným postižením. Poskytuje Centrum denních služeb, chráněnou dílnu a chráněné bydlení. Projekt se týká chráněného bydlení v Chotěboři.

Benediktus z.s.

Nadační příspěvek: 143 000,00 Kč

systém na zadržení dešťové vody a úprava nádvoří

Kontaktní zaměstnanec Jarmila Matoušková Zaměření projektu Přístup k bydlení Kontaktní údaje organizace Klášterní 60, 583 01 Chotěboř Url http://www.benediktus.org/
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.