Vinci

Smíšek, Praha

Projekt Integrační školičky Smíšek (občanské sdružení), je svém kraji jeden z mála projektů, který se věnuje celotýdenně předškolním dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Hlavním cílem je umožnit těmto dětem (děti z azylových domů, děti rodičů, kteří se dostali do tíživé situace, děti rodičů s drogovou anamnézou, matek samoživitelek) včasnou integraci do společnosti svých vrstevníků a zajistit jim tak i lepší vzdělávací podmínky s pozitivnějším výhledem do budoucnosti. Pokud tyto děti absolvují ZŠ s aspoň průměrným prospěchem, nebude pro ně další studium nedostupné a tím se i zvýší následná možnost zaměstnání. Jedinečnost projektu spočívá v propojení Smíškovin, Integrační školičky Smíšek a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – tím je docíleno ucelenější, intenzivnější a hlavně efektivnější práce s rodinou jako celkem.

Smíšek, Praha

Nadační příspěvek: 86 000 Kč

Finanční příspěvek poskytnutý v červnu 2014 byl použit na rekonstrukci nových prostor Integrační školičky a nákup vybavení.

Kontaktní zaměstnanec Šárka ROMANOVÁ (ELEKTROTRANS, VINCI Energies), Stanislav KUBICA (SMP CZ, VINCI Construction) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Email info@os-smisek.cz Url www.os-smisek.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.