Vinci

ESET – HELP, Praha

Cílem tréninkové kavárny je podpora osob s duševním onemocněním především při návratu na trh práce a při snižování míry sociální izolace. Dendrit Kafé je místem, které bezplatně nabízí sociální rehabilitaci prostřednictvím pracovní činnosti. Vytváří bezpečný prostor pro zdravotně handicapované pracovníky, kteří každodenním tréninkem získávají a posilují základní pracovní dovednosti a návyky. Služba je orientována na individualitu uživatele, jeho samostatnost a budoucí uplatnění na trhu práce. Cílem služby je, aby její uživatel získal a rozvinul pracovní dovednosti a dokázal zhodnotit svou připravenost na pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce nebo v chráněných podmínkách. Úkolem projektu je také přispívat k péči o duševní zdraví a destigmatizaci duševní nemoci prostřednictvím vytváření prostoru pro neformální setkávání veřejnosti a lidí se zdravotním handicapem.

ESET – HELP, Praha

Nadační příspěvek: 300 000 Kč

Finační příspěvek poskytnutý v září 2011 byl použit na nákup čističek vzduchu s přisáváním venkovního vzduchu včetně příslušenství a montáže. Dalšími výdaji bylo vymalování a lakování veškerého vnitřního objektového vybavení a renovace venkovního nápisu kavárny.

Kontaktní zaměstnanec Radek DVOŘÁK (PRŮMSTAV, VINCI Construction), Josef PRIKNER (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Pracovní začlenění Email kavarna@esethelp.cz Url www.esethelp.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.